Profesor Pasza Wężyk

Chciałoby się wierzyć, że istnieją jakieś granice, które nie pozwolą na masową skalę szkodzić ludziom, tylko dlatego, aby mogły bogacić się pojedyncze osoby. To oczywiście ułuda. Tekst opisuje jeden z wielu przykładów, kiedy przy pomocy pseudo autorytetu dezinformuje się społeczeństwo w celu maksymalizacji zysku z produkcji i sprzedaży szkodliwego dla zdrowia towaru.